Tjänster

Ljusdesign

Interiört och exteriört, med betoning på det arkitektoniska budskapet.

Offentlig miljö, vägar, gator parker och torg

Scen, event och teater

Temporära ljusinstallationer typ ljusfestivaler, kulturevenemang o.d.

Strategisk ljusplanering

Arbete med Ljusprogram

Framtagning av ljusplaner

Projektering och ljusberäkning

Konstnärligt ljusarbete

Temporära och permaneneta ljusinstallationer

Arbete med ljussättning av befintliga eller nya konstverk

 Produkt design

Framtagning av nya armaturer

Teknisk lösning av innovativa ljusprojekt

Teknisk projektledning

Planering och genomförande av permanenta eller temporära projekt

Genomförandet av stora och små event

Ljusprogrammering

Programmering av ljusstyrningar för arkitektur belysning

Effektbelysning i offentlig miljö.

Genomförande av scen och event projekt.